yakışık almak

  1. pê ketin, lê şikîn (pê neketin, jê re şikestek bûn, dest nedan)