uymak

 1. lê hatin, lê bûn
  ayakkabı ayağına uydu pêlav li piyê wê hat
 2. pê ketin, lê şikîn
  kravat ceketine uyumuş kravat li saqoyê wî te hatiye
 3. wekî (yekî) bûn
  sizin kurallarınız bize uymuyor qaydeyên we li me nayên
 4. riayet kirin
 5. guncîn, rikibîn, gurivîn, munasîb bûn