silmek

 1. malaştin, malandin, vemalaştin, vemalandin, paqij kirin (şiliya tiştekî ziwa kirin)
  alnındaki teri sildi xwêdana li eniya xwe paqij kir
 2. paqij kirin, malandin (pot pêxistina bi toz û lekeyên li ser tiştekî)
  cam silmek cam malaştin
 3. rêş kirin, rinîn, jê birin, jê kirin, jê rihotin, jê rewaştin, resîd kirin (nivîsek an jî şeklekê bi rihotinê jê birin)
  yazıyı kazıyarak sildi nivîs bi rêşkirinê jê rihot
 4. xêz kirin, jê derxistin
  adını silmişler navê wî jê derxistine
 5. (mecazî) yek) kirin pereyek, (yek) polos kirin
  onları sahadan sildiler ew ji gorepanê polos kirin
 6. (mecazî) navê (yekî) ji navê birandin, navê) yekî polos kirin, navê (yekî) ji navê rakirin
  adını siyaset dünyasından sildi navê wî ji cihana siyasetê rakir
 7. xîş kirin (deynê xwe dewdabir kirin)
  borcunu sildi deynê xwe xîş kir