sich legen

  1. xwe danîn ser, daniştin
  2. vemirîn, temirîn