sakınmak

  1. gurêzîn, fikare kirin, perwa kirin
  2. hendazetî kirin, îhtiyat kirin
  3. xwe jê hêvişandin, xwe jê vedan
    Sakınılan göze çöp batar.Tiştê ku mirov jê ditirse ew çêdibe.