sömürmek

  1. hel kirin, fît kirin (helkirina xurek û vexurikan)
  2. jê xwarin (bi awayekî neheq)
  3. marastin, misandin (bi lêvan li tiştekî mijîn)
  4. marastin, kedxwarî kirin
  5. lê mijîn, îstîsmar kirin