respectability

  1. hêjayî rêz û hurmetê bûn, rêzdarî, îtîbar, giramî, rûmet