pay one's respects (cureyê peyvê?)

  1. rêz û silavên xwe pêşkêş kirin. rêza yekî girtin, giramî û girîngî pê dan, hurmet nîşandan
  2. rêz nîşandan, rêz girtin
  3. têkiliya yekî pê re hebûn