ovuşturmak

  1. mistdan
  2. firikandin
  3. tê dan (gava ku du tiştan di hev didin)
  4. majandin, gemirandin, di hev dan
    ellerini ovuşturdu destên xwe di hev dan
  5. pelisandin, pişirendin