ovmak

  1. mistdan
  2. firikandin
  3. mist dan, mesihandin
  4. tê dan, firikandin (bi alîkariya madeyeke paqijker tiştek mist dan)
    tencereyi iyice ov beroşê baş mist bide