ortalıkçı

  1. berdestî, berdestîk (kesê ku karê ser dest û piyan dike)