karine ile anlamak

  1. tê derxistin, ji gotinê fêm kirin