kakma

  1. niçlêdan, niçlêxistin, tehnlêdan, nihiçandin
  2. kolandin (ku di xiratiyê de tiştên wekî sedefan di daran de bi cih dikin)
    sedef kakmalı dolap dolava sedefi, dolaba sedefkarî