kıtlık

  1. xela
  2. qitûtî, qehtî (kêmbûna tiştekî, kêm peydebûna tiştekî)
  3. sov, naştayî, xelag (tunebûn û birçîbûna ji ber şer, ziwahî û tiştên din)
  4. axilve, tunebûn, tengî, giranî (kêm peydebûna xurikan)