iplemek

  1. pê paxav kirin, rêz girtin, giramî nîşan dan (argo)