iltizam

  1. mêz, wabeste, hişm, iltizam
  2. divêtin, hewce dîtin
  3. belenderî, iltizam (pereyê ku hereh jiehaneya erkedarên dewletê tê birin)