herauspicken

  1. ji nav rakirin, ji nav hilçinîn, hilçinîn, ji ber girtin