heraushören

  1. tê derxistin, jê derxistin, jê fehm kirin