harç

  1. lêçûn, mesref, xerc (pere tê dan)
  2. xerc (pereye ku di pêkanîna muameleyên resmî de didin dewletê)
  3. cabil, gilmur, xerc (ji bo avahiyan)
    duvar örmek için harç lazım ji bo lêkirina dîwar cabil lazim e
  4. xerc (ji bo çêkirina xwarinan)
    köfte harcı xerca kufteyan
  5. xercî (ji bo kincan)
  6. di bexçevaniyê de xweliya têkel