gezdirmek

 1. gerandin
  çocuğu bahçede biraz gezdireceğim :ez dê zarok piçek li bexçe bigerinim
 2. lê gerandin (bi mebesta pênaskirinê yekî gerandin)
  sana çarşıyı gezdireceğim :ez dê te li çarşiyê bigerinim
 3. lê kirin, (tiştek bi ser tiştekî din de rijandin)
  yağı salatanın üstüne gezdir :run li seleteyê bike
 4. tê dan, birin û anîn (li serê bir û anîn)
  ütüyü kumaşın üstünde gezdirdi :ûtî li ser qumaş bir û anî
 5. gerandin (ji bo pêş kêşkirinê tiştek gerandin)
  misafirler a rasında çay gezdir :çayê li nav mêvanan bigerîne
 6. (kine) lê kirin