ezgi

  1. (muzîk) newa, awaz, murx, melodî
  2. (muzîk) newa, melodî (di parçeyeke muzîkê de rêza denga ku ji serî heta dawiyê tê dubarekirin)
  3. (mecazî) awaz (deng an jî rêza gotinan a ku ji guh re xweş tê)
  4. (muzîk) awa, şêwaz, tempo
  5. (mecazî) xem, tengezarî