evlâtlık

  1. zarokatî, ewladî
    evlâtlıktan reddetti ji ewladiyê red kir
  2. kurmarî, keçmarî, zirkeç, zirkur (ew kesê ku li gorî qanûn êdî bûye zariyê yekî)
  3. nevîsî, nefsî, berdestî, kodîk (ew kesê ku ji emrê biçûkaniyê ve liberdestê maleke din hatiye xweyîkirin)