duenna

  1. pîrejina ku li spanya û portekîzê alîkariya keçên ciwan dikin
  2. dayîn, dadok