değil mi (cureyê peyvê?)

  1. ki hemên ku, mademkî
  2. ne we ye