damıtık

  1. dapalandî
  2. dawerivandî, parzûnkirî, palandî
    damıtık su ava dawerivandî