buğulama

  1. keledoşî
  2. (bi hilm û gulmê) pijandin