bir baltaya sap olmamak

bir baltaya sap olmamak

  1. nebûn xweyê xwe û tiştekî, nebûn xwedî îş û karekî
  2. bi kêrî (tiştekî) nehatin, bêkêr bûn