balaban

  1. gir, girs, mezin
  2. kes an jî zarokê) liserxwe, qelew, şîşman
  3. balaban, cureyek teyr
  4. kuşu çûkeke gir a ku li avzêmka dijî, goştê wê bibez û xwarina wê giran e (Botaurus)
  1. gir, girs, mezin
  2. kes an jî zarokê) liserxwe, qelew, şîşman
  3. balaban, cureyek teyr
  4. kuşu çûkeke gir a ku li avzêmka dijî, goştê wê bibez û xwarina wê giran e (Botaurus)