bıkmak

  1. bêzar bûn, zivêr bûn
  2. kerixîn, tirixîn
  3. aciz bûn, canzerî bûn, jê têr bûn
  4. kêfa (yekî) jê şikestin
    bıkıp usanmak jê bêzar bûn, jê aciz bûn, canzerî bûn
    bıktırıp usandırmak (yek) di qaqa xwedê de birin