aksine

  1. berevajî (tiştekî), tersî (tiştekî), dijraberî (tiştekî)