ablukayı kaldırmak

  1. gemaro hildan, dora (tiştekî, cihekî) vekirin
  2. aborîya xwe xweş kirin, pişta xwe rast kirin