Grekçe

  1. grekî, yewnanî (zimanê yewnanên berê)