şıngırdamak

  1. şingîn, çingîn, kirin şingînî, kirin çerqînî, şingînî jê hatin
    avluda çıngırak şıngırdadı li hewşê zengil kire şingînî