şıkırdamak

  1. şingîn, kirin şingînî (ji bo dengê ku ji tiştê metalik û yên wekî wan tê)
  2. teyîsîn, biriqîn, ronî bûn