ıcığı cıcığı

  1. ser û bin, tevahî, bi hemû tiştî