çangırdamak

  1. çingîn, şingîn (ji bo dengê tiştên metalik)