sürtmek

 1. xerxitandin, hekandin, tê dan
  ellerinim hızlı hızlı birbirine sürttü destên xwe bi lez di hev dan
 2. firikandin, mesihandin
  burnunu sürtmek pozê wî firikandin
 3. pê kirin, tê dan
 4. pîvandin, beredayî gerîn, di kuçeyan de bûn
  sokaklarda sürtüyor beredayî li kuçeyan digere, kuçeyan dipîve
 5. lê xistin
  ayakkabı sürttüyor sol li piyê min dixe
  sürt Allah sürt! karê te çi ye hema bigere