'Kesê ko di komekê de, di civatekê de li ser babetekê dipeyive, qise' dike,axivker, peyvker, xeberbêj, konferansdêr