pişmek

 1. pijîn, pijirîn
  kebab piştî kebab pijiya
 2. xericîn, şeridîn (ji bo xilik, cêr û tiştên wisa)
 3. gihîştin, gihaştin Oi bo mêweyan)
 4. şeliqîn
  çocuğun apış arası hep pişmiş navrana zarok tevde şeliqiye
 5. (mecazî) pijîn (der barê tiştekî de tam hîn bûn)
 6. qedandin, birin serî
  biz bu işi