pişme

  1. pijîn
  2. xericîn, şeridîn
  3. gihîştin, gihaştin
  4. şeliqîn
  5. (mecazî) pijîn (der barê tiştekî de tam hîn bûn)
  6. (mecazî) pijîn, peritîn