neşter vurmak

  1. hel kirin (çareserkirina meseleyekê)