kıvrılmak

  1. tewîn, çivîn, çiv dan xwe, xwe xwaromaro kirin
    yılan kıvrılıp gidiyordu mar çiv didan xwe û diçû
  2. xirpûşkî bûn, xingalokî bûn, gungilî bûn, kokelî bûn (wekî xingal bûn)
  3. giloverkî bûn
  4. quncisîn, quncifîn, tot bûn, melisîn, kumkumîn
    bir köşeye kıvrıldım yattım li quncekî ez ji xwe re quncisîm raketim
  5. çerx bûn, li ba bûn