halletmek

  1. çareser kirin, hel kirin, safî kirin (ji tiştekî re riya çareye dîtin)
  2. çareser kirin, hel kirin mal
  3. hel kirin (tiştekî kirin re)
    işlerimi hallettim min karên xwe hel kirin
  4. helandin, bişivandin
  5. xwarinek anîn halê xwarinê