childcare

  1. dayîn (dayînek keça me xwedî kir : the childcare took care of my daughter, )