argot

  1. zimanê ku ji aliyê beşeke taybet ve tê bikaranîn, bi taybetî zimanê ku di nava diz û pêxasan de weke parola tê bikaranîn