בעל חיים

  1. ajel, lawir, heywan, candar, giyandar