şangırdamak

  1. şingîn, çingîn, çeqîn, şeqîn (ji bo firaq, piyan û tiştên wisa)