Ji ber balnedanê neditîna tiştên li ber çavan.

min çavkorî nekiribûna min'ê ew lawik li ber dîwar bidîtana.