Rengdêr

biguhêre

çaresiz

  1. bêçare, bênewa, bêhavil (tiştê ku çara wî nîn e)
    çaresiz dert derdê bcçare
  2. neçar, bêgav (kesê ku ji xwe re çareyek nabîne)
  3. bivê nevê, mecbûrî